Livestock Robotics

[:nl]Komende vrijdag, 12 oktober, organiseert Livestock Robotics samen met een aantal andere bedrijven het CollEGGtor event.

Graag nodigen wij u uit om deze inspiratiemiddag te bezoeken. Hightech, Robotisering, Big Data en Artificial Intelligence (AI)  gaan ook de toekomst van de Agrofood sector veranderen.  Technologie helpt bij het verlichten van arbeid en kan productieprocessen sturen middels het verwerken en analyseren van grootte hoeveelheden data. Dit biedt nieuwe kansen, ook voor agrarisch ondernemers.

De sprekers tijdens deze middag zullen u, elk op hun eigen gebied, informeren over de huidige stand der techniek  en proberen een beeld van de nabije toekomst te schetsen. Voor het volledige programma verwijzen we u naar de uitnodiging in de bijlage of de website van het event http://colleggtor-event.pagedemo.co/. Speciale aandacht gaat hierbij uit naar de “CollEGGtor”, het broertje van de in 2016 gepresenteerde “Poultrybot”.  De “CollEGGtor” gaat de pluimveehouder helpen bij het verzamelen van grondeieren en een eerste testversie zal op deze middag gedemonstreerd worden.

De samenwerkende bedrijven die dit event organiseren, ondersteund door een aantal pluimveehouders, zullen de komende tijd  gezamenlijk de “CollEGGtor” verder doorontwikkelen tot een praktijkrijp prototype.  Het “CollEGGtor” projectteam is hiervoor op zoek naar meer pluimveehouders die deelnemer willen worden van het pluimveecluster dat deze en volgende ontwikkelingen begeleidt en ondersteund. U kunt zich voor dit pluimveecluster opgeven tijdens het invullen van de aanmelding voor dit event (zie link op de uitnodiging) of op de middag zelf.

Wij ontmoeten u graag op vrijdagmiddag 12 oktober!

Uitnodiging CollEGGtor event[:]