WIJ ZIJN

Livestock Robotics

Wat doet

Livestock Robotics

Binnen Livestock Robotics leveren we ontwikkel- en adviesdiensten en ondersteuning aan derden. Hiermee hebben we al een mooi aantal projecten uitgevoerd, en daarnaast werken we ook een aantal eigen producten.

Bij Livestock Robotics hebben wij in de afgelopen jaren aan een drietal eigen producten gewerkt, met als doel die zelf te gaan vermarkten. Dit zijn de PoultryBot, de FarmCarrier en de Boombindtang.

Wij kunnen u ondersteunen of ontzorgen op het gebied van probleemanalyse, systeem- en conceptontwerp, prototype-ontwikkeling en het realiseren en testen daarvan. Ook bieden we technische en praktische ondersteuning bij uw bedrijfsvoering. Daarnaast delen wij graag onze kennis, onder andere in gastcolleges en workshops.

Wanneer u op projectniveau onze kennis kunt gebruiken, helpen wij u graag. Wij denken graag met u mee en helpen u met het ontwikkelen van de juiste oplossing. Kijk hier voor voorbeelden van ons werk.

Waarom kiezen

voor ons?

Ervaring

Ons bedrijf en onze werknemers hebben al meer dan 12 jaar ervaring in de veehouderij-automatisering en robotica. Zo hebben wij onze eigen producten kunnen ontwikkelen en meerdere bedrijven en organisaties mogen helpen met onze kennis en ervaring.

Kennis

Onze werknemers zijn hoogopgeleid en hebben niet alleen een uitgebreide kennis van hun vakgebied, maar ook van veel zaken daaromheen. Zo hebben wij al meer dan 20 projecten mogen afronden en onze kennis mogen delen met organisaties als de Hogeschool van Arnhem & Nijmegen, Yuverta en Wageningen University & Research.

Flexibel

Juist door onze uitgebreide kennis en ervaring, zijn we voor veel zaken inzetbaar. Tegelijk zijn we een compacte organisatie, en daardoor erg flexibel. U vraagt, wij denken mee en gaan direct aan de slag, vaak dezelfde dag of week al, en soms zelfs binnen een uur!

Praktisch

Bij Livestock Robotics zijn we praktisch en pragmatisch ingesteld. We bieden graag een passende oplossing, met oog voor kwaliteit en robuustheid. Dankzij een eigen werkplaats kunnen we eenvoudig en snel ontwerpen en prototypes realiseren en aanpassen, zowel voor het testen van concepten als het oplossen van acute problemen.

kippen vierkant

Onze

geschiedenis

2007 field robot event verkort
15/06/2007

Field Robot Event 2007

In 2007 nam Bastiaan Vroegindeweij deel aan het Field Robot Event waar zijn Team Forward Thinking als 3e van totaal elf deelnemers eindigde. Tijdens dit event is ook het eerste idee voor een eierraaprobot ontstaan, en behaalde daar zelfs de 1e prijs in de Freestyle opdracht. Dit vormde de aanzet tot de ontwikkeling van de PoultryBot, een robot die zelfstandig door een kippenstal rijdt en daar de eieren verzameld die op de grond zijn gelegd.

15/06/2007
Klokhuis Routeplanning 2009 timeline Format
2009

Master Thesis routeplanning

In 2009 en 2010 is de eerste vervolgstap gezet in de ontwikkeling van de eierraaprobot. Als onderdeel van zijn studie Agrotechnologie schreef Bastiaan een MSc-thesis over de routeplanning voor een eierraaprobot. Hierin ontwikkelde hij een model van de verspreidingen van grondeieren door de stal, en een algoritme om de meest geschikte verzamelroute te berekenen. Uiteindelijk leverde dit hem de NVTL Scriptieprijs 2010 en een nominatie voor de KIVI regeltechniekprijs 2010 op.

 

2009
Robot-SB141217_timeline
2011

Automation for Poultry Production – PHD-onderzoek

In 2011 is het thesis-werk voortgezet in een promotietraject aan de Wageningen Universiteit met als titel Automation for Poultry Production. Het doel van dit traject was ontwikkelen van een proof of concept van een eierraaprobot. Dit onderzoek werd (financieel) gesteund door de WUR Farm Technology Group, het Fonds Pluimveebelangen, sectororganisaties en enkele betrokken bedrijven.

2011
Bovenaanzicht poultrybot 2.0
15/12/2015

PoultryBot gepresenteerd

In december 2015 wordt de PoultyBot gepresenteerd, als eerste resultaat van het promotietraject en Proof of Concept van een eierraaprobot die zelfstandig door de stal kan rijden. Deze robot trekt de nodige aandacht van het media en van veehouders in het algemeen. Op basis van de reacties die hierop komen, ontstaat het idee om deze ontwikkeling zelfstandig voort te zetten

15/12/2015
starthub_timeline
23/05/2016

Oprichting Livestock Robotics

Op 23 mei 2016 wordt Livestock Robotics opgericht, met als doel de PoultryBot verder te ontwikkelen tot een product dat ook praktijk ingezet kan worden. Vanaf juni dit jaar hebben we een eigen kantoor in de StartHub op de Wageningen Campus, en krijgen (financiele) ondersteuning vanuit StartLife om onze plannen tot een succes te maken.

 

23/05/2016
Promotie bastiaan timeline format
04/10/2018

Promotie Bastiaan

Op 10 april 2028 komt er een einde aan het promotie-onderzoek van Bastiaan, met de publieke verdediging van zijn proefschrift over de PoultryBot. Daarin is niet alleen beschreven wat er gedaan is, maar ook het verder moet. Nu is er eindelijk tijd om vol in te zetten op de doorontwikkeling!

04/10/2018
Poultybot 2.0 vergelijking format timeline
12/10/2018

CollEGGtor, de opvolger van PoultryBot

In 2018 zijn er flinke stappen gezet in de realisatie van een nieuw prototype, Na een volledig herontwerp in 2017, is nu alle hardware gemonteerd en aangesloten, en zijn we druk bezig met het uitwerken en testen van de software. Tijdens een speciaal evenement op Wereld-ei-dag (12 oktober) wordt dit prototype aan het grote publiek gepresenteerd. Daarnaast wordt er hard gewerkt aan het binnenhalen van financiering om dit prototype te kunnen doorontwikkelen naar een praktijkrijp product.

12/10/2018
20220804_131112
2019

Focus op projecten en diensten

Hoewel het idee van de PoultryBot en CollEGGtor erg zinvol blijft, is het vinden van voldoende financiering voor de ontwikkeling erg lastig. Tegelijkertijd kwam al meerdere  keren de vraag of we andere partijen konden helpen met hun vraagstukken.

Daarom is eind 2019  besloten om de ontwikkeling van de PoultryBot op een laag pitje te zetten, en actiever in te zetten op de ondersteuning van andere organisaties met onze kennis en ervaring.

2019
bedrijfspand LivestockRobotics 2.0 timeline
05/08/2022

Tijd voor een eigen locatie

Na lang een kantoor op de Wageningen Campus gehad te hebben, wordt het nu tijd voor een eigen plekje. Na een grondige verbouwing van een oude fruitboerderij in Ochten, beschikken we daar nu over een ruim kantoor en mooie werkplaats. Op deze manier kunnen we u nog beter van dienst zijn!

05/08/2022