Livestock Robotics

Onze projecten

Lopende projecten

bij Livestock Robotics

Livestock Robotics heeft ondertussen aan een mooie verzameling projecten gewerkt, vaak in de agrosector. Hieronder ziet u een kleine impressie van onze activiteiten.

 

Over de Mestschuifel

In pluimveestallen wordt de belangrijkste bron van fijnstof en ammoniak gevormd door de mest, en speciaal de mest in de scharrelruimte, waar droge mest standaard gebruikt wordt als strooiselmateriaal. Scharrelende en stofbadende kippen wervelen de droge fijne mestdeeltjes op, en die verdwijnen vervolgens via het ventilatiesysteem naar buiten. Minder droge mest is minder stoffig, maar is wel weer een grotere bron van ammoniakemissie en heeft ook negatieve consequenties voor dierenwelzijn en -gezondheid.

In dit project werken we samen met Wageningen Livestock Research en verschillende andere partijen aan de ontwikkeling van een alternatief concept voor de scharrelruimte. Door het gebruik van grover strooiselmateriaal en het scharrelgedrag van de kippen kunnen we mest eenvoudig verkleinen en laten indrogen. De hierdoor ontstane mestdeeltjes zakken vervolgens door de strooisellaag naar beneden, waar ze met behulp van de mestschuifel verzameld kunnen worden.

In 2021 is dit concept succesvol getest middels een proefopstelling in een kleine scharrelstal. Op dit moment werken we aan we aan een variant die geschikt is voor toepassing in een praktijksituatie, zowel qua uitvoering van de mestschuifel, een verbeterde aandrijving, als een mechanische afvoer van de verzamelde mestdeeltjes.

Voor meer informatie over dit project, kun je ook terecht op de website van Wageningen Livestock Research

Over het houden van insecten

De moderne veehouderij bestaat al lang niet meer alleen uit de traditionele sectoren rundvee, varkens en pluimvee, maar kent ook allerlei nieuwe stromingen. Een daarvan is de kweek van insecten, een tak van sport waarvoor Livestock Robotics ook steeds meer actief is. Voor verschillende partijen hebben we ondertussen al mee mogen denken bij het ontwerp van kweek- en reproductiesystemen.

Daarnaast doen we in deze sector ook onderhouds- en reparatiewerk aan bestaande (prototype)systemen, en zorgen we bij problemen dat de installaties zo snel mogelijk weer goed gaan functioneren. Ook verrichten we waar nodig aanpassingen om zo in te kunnen spelen op veranderende behoeften en voorschrijdend inzicht bij het gebruik ervan.

Mocht u ook uitdagingen hebben bij het ontwerp of het gebruik van uw houderij- kweeksysteem, ongeacht welke diersoort of groeistadium, neem dan gerust contact op. Wij denken graag met u mee!

 

 

Over de TrimBot

De TrimBot is een (semi)autonome robot voor het uitvoeren van snoeiwerkzaamheden in tuinen. Hiervoor kan de robot navigeren door wisselend terrein, om zo de te snoeien rozenstruiken en buxusplanten te bereiken en zodat zeze in een ideale vorm gesnoeid kunnen worden. Het platform is afgeleid van de Bosch Indego robot grasmaaier en is uitgerust met 5 paar stereocamera’s die een 360 graden zicht bieden.

TrimBot navigeert aan de hand van een door de gebruiker gedefinieerde tuinkaart en een 3D-omgevings-analyse, waarmee hij zich op de juiste positie naast een struik kan positioneren. Het snoeien van de struik gebeurt met een speciaal ontwikkelde snoeiknop aan de op het platform gemonteerde Kinova Jaco arm. Hiervoor wordt eerst de vorm van de struik gescand met op de arm geplaatste camera’s, zodat met vision-technologie en planningsalgoritmes de juiste snoeiacties bepaald kunnen worden.

Het realiseren van deze tuintoepassing vereiste een combinatie van robotica en 3D computer vision onderzoek en innovatie activiteiten. Livestock Robotics heeft hier een bijdrage geleverd bij de ontwikkeling van algoritmes en snoeigereedschap voor het in vorm snoeien van buxusplanten, het integreren van deze technologie op het mobiele platform, het voorbereiden van demonstraties en het evalueren van de werking van het uiteindelijke prototype.

Over het Stofbadhuis

Omdat bij het concept en gebruik van de mestschuifel de samenstelling van strooiselmateriaal in de kippenstal veranderd, is er ook ontwerpaandacht nodig voor verschillende andere functionele gedragingen van de dieren. Een daarvan is het stofbaden, dat de dieren doen om hun verenkleed te onderhouden.  Doordat het gebruik van de mestschuifel vraagt om nieuw ontwerp van de faciliteiten voor stofbaden, biedt dit direct de mogelijkheid om beter tegemoet  te komen aan de wensen van de dieren, zoals een dikkere laag van beter geschikt materiaal, en voldoende ruimte voor sociaal gedrag hierbij.

In dit project zijn we samen met Wageningen Livestock Research bezig om hier zo goed mogelijk invulling aan te geven, zodat voldaan wordt aan de behoeften van zowel pluimveehouder als kip. Dat begint met het opstellen van eisen en uitgangspunten voor het ontwerp, het samenstellen en vergelijken van verschillende oplossingsconcepten, en natuurlijk het bouwen en testen van een prototype-opstelling. Op dit moment draait een eerste praktijktest, en zijn we druk bezig met het (automatisch) evalueren van het gebruik ervan door de dieren en het bepalen van verbeterpunten in het ontwerp.

Voor meer informatie over dit project, kun je ook terecht op de website van Wageningen Livestock Research